CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 7/8/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/08/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu- 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Phòng họp Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Lầu 6, Số - 21 đường Lê Quý Đôn, phường 6, Quận 3, Tp.HCM.

- Nội dung họp: Thông qua chia cổ tức 06 tháng đầu năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 50% (5.000 đồng/cổ phiếu) và một số nội dung khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.