Công ty cổ phần Dệt Minh Khai (MKT - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  10/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  Dự kiến tháng 4/2016

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại trụ sở Công ty cổ phần Dệt Minh Khai

- Nội dung lấy ý kiến: Công ty cổ phần Dệt Minh Khai sẽ thông báo sau

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.