Công ty cổ phần MHC (MHC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/10/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/10/2016

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền và trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu
-  Nội dung cụ thể:
1.Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:
-  Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
-  Ngày thanh toán: 18/11/2016
-  Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở của Công ty: Tầng 10 tòa nhà Vinatea, số 92 Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 18/11/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.
2. Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu:
-  Tỷ lệ thực hiện: 100:15 (Người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới).
-  Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
+ Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 190 cổ phiếu. Số cổ tức bằng cổ phiếu của cổ đông A tính theo tỷ lệ thực hiện quyền là: 190x15/100=28,5 cổ phiếu. Theo phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ tức bằng cổ phiếu mà cổ đông A thực nhận là 28 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bàng cổ phiếu tại trụ sở của Công ty: Tầng 10 tòa nhà Vinatea, số 92 Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.