Công ty cổ phần MEINFA (MEF – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu  được nhận 3.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 20/05/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán tài chính của Công ty, Phường Mỏ Chè, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/5/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.