Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà (MEC- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  11/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 22/04/2016

- Địa điểm thực hiện:  Hội trường Tổng Công ty Sông Đà – Tầng 27 khu B, tòa nhà Tổng Công ty Sông Đà, Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.