Công ty cổ phần Miền Đông (MDG - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quayền: 17/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 5 năm 2016.

- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau.

- Nội dung lấy ý kiến: Sẽ thông báo sau.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.