Công ty cổ phần Miền Đông (MDG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/11/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/11/2016

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
- Ngày thanh toán: 05/12/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức  công ty tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Miền Đông - Đường số 1, KCN Biên Hòa, Đồng Nai vào ngày làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu trong tuần, bắt đầu từ ngày 05/12/2016. Khi làm thủ tục nhận cổ tức, Quý cổ đông mang theo CMND/ Hộ chiếu, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp và sổ giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.