Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG - Quảng Trị (MDF – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 4,75%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 475 đồng)

- Ngày thanh toán: 10/6/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính-Kế toán Công ty Gỗ MDF VRG - Quảng Trị, KCN Nam Đông Hà, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu) từ ngày 10/6/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.