CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển vật liệu IDICO (MCI - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/10/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  27/10/2016

- Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: dự kiến họp tháng 11/2016
- Địa điểm thực hiện: dự kiến trụ sở Công ty: Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Nội dung: Thông qua các nội dung theo quy định đối với Đại hội cổ đông thường niên.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.