Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội (MBB – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/08/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu phát hành theo tỷ lệ phân phối quyền đối với từng cổ đông được tính theo số nguyên, phần thập phân sẽ không được làm tròn thành 01 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ chuyển cho Công đoàn Ngân hàng TMCP Quân Đội quản lý.

Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 1.234 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:3 thì số cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2014 cho cổ đông là (1.234*3)/100 = 37,02 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế được nhận 37 cổ phiếu.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng cổ phiếu tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng cổ phiếu tại Phòng Quản lý cổ đông Ngân hàng TMCP Quân Đội – Tầng 3, số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Khi đến nhận cổ tức bằng cổ phiếu người sở hữu cần mang theo một trong các loại giấy tờ tùy thân đã đăng ký với Ngân hàng TMCP Quân Đội.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.