(ĐTCK)

Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội (MBB – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/09/2015

- Lý do và mục đích: Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu  – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 01/10/2015

- Địa điểm thực hiện: Tại Hà Nội (Thời gian và địa điểm chính thức: Ngân hàng sẽ thông báo tới cổ đông trong thư mời họp và trên website của Ngân hàng)

- Nội dung họp/lấy ý kiến tại Đại hội: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án sáp nhập Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà (SDFC) vào Ngân hàng TMCP Quân đội.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.