Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội (MBB – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/09/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ  tức bằng tiền đợt 1 năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/09/2015

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu có thể đến các điểm giao dịch của Ngân hàng TMCP Quân đội trên toàn quốc để nhận cổ tức bằng tiền mặt từ ngày 30/09/2015. Khi đến nhận cổ tức bằng tiền mặt , người sở hữu cần mang theo một trong các loại giấy tờ tùy thân đã đăng ký với Ngân hàng TMCP Quân đội (giấy CMND/CMSQ).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.