Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (MAS – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/06/2015

- Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2014 bằng tiền mặt

- Tỉ lệ thực hiện: 35%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 26/06/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng, địa chỉ tại – Sân bay quốc tế Đà Nẵng – quận Hải Châu – tp Đà Nẵng (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 26/06/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân..

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.