Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (MAS – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  12/05/2016

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 3 năm 2015 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 40%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng)
-  Ngày thanh toán: 25/05/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng, địa chỉ tại: Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/05/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.