Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (MAS – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/08/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt

- Tỉ lệ thực hiện: 40%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 15/09/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng, địa chỉ tại – Sân bay quốc tế Đà Nẵng – quận Hải Châu – tp Đà Nẵng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/09/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân..

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.