CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (MAC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/1/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/01/2017

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày thanh toán: 23/01/2017
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải bắt đầu từ ngày 23/01/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.