Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông (LTC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 14/06/2015

- Địa điểm thực hiện: Trường Tiểu học Chu Văn An, Khu đô thị mới Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với tất cả các thành viên Hội đồng quản trị;

+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

+ Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.