Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông (LTC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/5/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  06/05/2016

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.