Công ty cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi na (LSG – Đại chúng chưa niêm yết)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  7h30 ngày 25/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

- Nội dung lấy ý kiến: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.