Công ty cổ phần Cấp nước Long Khánh (LKW – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  14/04/2016

-Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
-     Tỷ lệ phân bổ quyền:  01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết
-     Thời gian thực hiện:  dự kiến thứ sáu ngày 29/04/2016
-     Địa điểm thực hiện:  Văn phòng Công ty cổ phần Cấp nước Long Khánh. Số 02 Bis CMT8 Phường Xuân Bình, thị xã Long Khánh, Đồng Nai.
-     Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.