Công ty cổ phần Cấp nước Long Khánh (LKW – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/05/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014.

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1.000 đồng/cổ phiếu)

- Thời gian thực hiện:       02/06/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền mặt  tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức từ ngày 02/06/2015 tại địa điểm sau: Văn phòng Công ty – số 02 Bis Cách mạng Tháng Tám, phường Xuân Bình, TX. Long Khánh, Đồng Nai.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.