Công ty cổ phần Bột giặt LIX (LIX – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/11/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/11/2016

- Lý do và mục đích: Tạm  ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 08/12/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bột giặt Lix (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 08/12/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc cung cấp số tài khoản ATM, tài khoản ngân hàng nếu nhận bằng hình thức chuyển khoản.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.