Công ty cổ phần Bột giặt LIX (LIX – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/04/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 28/05/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bột giặt Lix bắt đầu từ ngày 28/05/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân và cung cấp số tài khoản ATM.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.