Công ty cổ phần LICOGI 13 (LIG – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/8/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/08/2015

- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Mã quyền mua: MIRLIG151

- Mã ISIN quyền mua: VNMIRLIG1517       

 (Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua 18/08/2015; ngày hiệu lực hủy mã quyền mua 18/09/2015)

 - Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 5.568.100 cổ phiếu

 - Giá phát hành: 10.000 đồng

 - Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Số cổ phiếu phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và số cổ phiếu không được mua hết (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị Công ty xem xét phân phối cho các đối tượng khác với giá phát hành không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 103 cổ phiếu, tương ứng với 103 quyền mua cổ phiếu mới. Cổ đông A sẽ được mua 51,5 cổ phiếu mới, làm tròn xuống hàng đơn vị là 51 cổ phiếu. Như vậy cổ đông A sẽ được mua thêm 51 cổ phiếu mới.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 18/08/2015 đến ngày 10/09/2015.

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 18/08/2015 đến ngày 15/09/2015.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại trụ sở Công ty cổ phần LICOGI 13 theo địa chỉ: Tòa nhà LICOGI 13, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.