Công ty cổ phần Long Hậu (LHG - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 28/03/2016.

- Địa điểm thực hiện:  Công ty Cổ phần Long Hậu, ấp 3 xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An.

- Nội dung lấy ý kiến: sẽ  thông báo sau.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.