Công ty cổ phần Long Hậu (LHG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/09/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện:  8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Thời gian thực hiện: 25/09/2015.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức   tại Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Long Hậu bắt đầu từ ngày 25/09/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.