CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng (LHC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/04/2015

- Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức lần 2 năm 2014 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).

- Thời gian thực hiện: Ngày 07/05/2015.

- Địa điểm thực hiện:         

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần bắt đầu từ ngày 07/05/2015 và xuất trình CMND.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.