CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng (LHC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/11/2015

- Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức lần 1 năm 2015 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 20/11/2015

- Địa điểm thực hiện         :

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần bắt đầu từ ngày 20/11/2015 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.