CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng (LHC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  01/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và thanh toán cổ tức lần 2 năm 2015 bằng tiền mặt

a. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 năm 2016:

Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
Thời gian thực hiện: 29/04/2016
Địa điểm thực hiện: Hội trường Nhà văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng, Đường Trần Quốc Toản, Phường 10, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
b. Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt:

Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
Thời gian thực hiện:         28/04/2016
Địa điểm thực hiện:
Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt  tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
 Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần bắt đầu từ ngày 28/04/2016 và xuất trình CMND.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.