Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (LGC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/9/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  09/09/2016

- Lý do và mục đích:  Tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 6.4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 640 đồng)
- Ngày thanh toán cổ tức: 07/10/2016
- Địa điểm thực hiện:
+    Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP.HCM bắt đầu từ ngày 07/10/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.