Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (LGC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/08/2015

- Lý do và mục đích: Tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu  được nhận 1.600 đồng)

- Ngày thanh toán: 09/09/2015

- Địa điểm thực hiện:    

+ Đối với cổ đông đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký(TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII, số 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP.HCM, bắt đầu từ ngày 09/09/2015 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.