CTCP Dược Lâm Đồng - Ladophar (LDP - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  28/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện trong tháng 04 năm 2016

- Địa điểm thực hiện: Số 18 Ngô Quyền, Phường 6, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

- Nội dung họp:

Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2015, Báo cáo Ban kiểm soát năm 2015, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và các tờ trình khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.