CTCP Dược Lâm Đồng – Ladophar (LDP – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/09/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 30,3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.030 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/09/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại địa chỉ: Số 18 Ngô Quyền, Phường 6, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/09/2015 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.