Công ty cổ phần Địa ốc Long Điền (LDG – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 7/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/09/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Đổi tên Công ty, Thay đổi người đại diện pháp luật, Chỉnh sửa Điều lệ,

+ Và các nội dung khác (nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.