(ĐTCK)

 

 

Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện (LCD – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/11/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 3,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 350 đồng)

- Ngày thanh toán: 15/12/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện bắt đầu từ ngày 15/12/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.