Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (LBM – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 2/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/11/2015

- Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức năm 2015 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:  15%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 18/11/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ  tại Văn phòng CTCP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng, địa chỉ : 87 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Đà Lạt. Bắt đầu từ ngày 18/11/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.