CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (LBM – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/11/2-16

- Ngày đăng ký cuối cùng:  23/11/2016

- Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ  tức bằng tiền đợt 1 năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện:  15%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- Ngày thanh toán: 08/12/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ  tại CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng. Số 87 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng bắt đầu từ ngày 08/12/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân khi nhận cổ tức.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.