CTCP Sách và Thiết bị trường học Long An (LBE – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến:  Thông báo sau, dự kiến tháng 07/2015

- Địa điểm thực hiện: 39 Hai Bà Trưng, Phường 1, TP.Tân An, tỉnh Long An.

- Nội dung họp: Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.