CTCP Sách và Thiết bị trường học Long An (LBE- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  01/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt

1.     Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
−     Tỷ lệ thực hiện:   01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
−     Thời gian thực hiện:  23/04/2016
−     Địa điểm thực hiện:  Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An.
Địa chỉ: Số 39 Hai Bà Trưng, Phường 1, TP.Tân An, tỉnh Long An.
−     Nội dung: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
2. Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt
−     Tỷ lệ thực hiện: 13%/ cổ phiếu (1.300 đồng/cổ phiếu)
−     Thời gian thực hiện: 27/04/2016.
* Địa điểm thực hiện:
+   Đối với CK lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
+   Đối với CK chưa lưu ký: Người sở hữu mang theo CMND và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần đến nhận cổ tức tại CTCP Sách và TBTH Long An vào các ngày làm việc từ ngày 27/04/2016

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.