CTCP Lilama 69-3 (L63 - UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/9/2017

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/09/2017

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
-  Ngày thanh toán: 28/09/2017
-  Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Lilama 69-3 số 515 đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 trừ các ngày lễ, tết) bắt đầu từ ngày 28/09/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.