Công ty Cổ phần Lilama 69-1 (L61 - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  30/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tổ chức vào ngày 29/04/2016

- Địa điểm thực hiện:  Trụ sở Công ty, Tòa nhà Lilama 69-1, Số 17 – Lý Thái Tổ - phường Suối Hoa – thành phố Bắc Ninh – tỉnh Bắc Ninh

- Nội dung họp: Công ty thông báo sau.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.