Công ty Cổ phần Lilama 69-1 (L61 – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/07/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thanh toán: 12/8/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty, Số 17 Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 12/8/2015, và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.