Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama (L35 – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/10/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  19/10/2016

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Thời gian thực hiện: 28/10/2016
- Địa điểm thực hiện:

 + Đối với chứng khoán Lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama từ ngày 28/10/2016 và xuất trình Sổ chứng nhận sở hữu cổ phiếu, chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc giấy ủy quyền nếu có)

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.