Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng số 18 (L18 - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền

a. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/03/2016

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị  Quốc Gia – đường Phạm Hùng – Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến:  Thông qua các vấn  đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ  đông thường niên

b. Tạm ứng cổ  tức năm 2015 bằng tiền:
- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
- Ngày thực hiện: 27/04/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Số 18, địa chỉ số 471, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội vào các ngày làm việc kể từ ngày 27/04/2016 và phải xuất trình chứng minh nhân dân khi đến nhận cổ tức.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.