Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ (KVC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/11/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 30/11/2015.

-Địa điểm thực hiện: CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ, số 117 Võ văn Bích, Ấp 11, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, Tp.Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp: Xin ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.