Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường (KTT - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  15/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  Dự kiến tháng 4/2016 (Thời gian chính thức công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp)

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty tại Lô 55 Đường N2, cụm Công nghiệp An Xá, Tp Nam Định, tỉnh Nam Định

- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.