Công ty cổ phần Đường Kon Tum (KTS– HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/5/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2016

- Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2015 cho cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ thực hiện: 40%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 24/05/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - TH Công ty cổ phần Đường Kon Tum vào các ngày làm việc trong tuần, từ ngày 24/05/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.