Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long (KTL – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 1/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/07/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện:  7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Thời gian thực hiện:  22/07/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long, địa chỉ: phố Sài Đồng, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 22/07/2015 (khi đến nhận cổ tức cổ đông cần xuất trình chứng minh nhân dân, sổ cổ đông).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.