Công ty Cổ phần Muối Khánh Hoà (KSC – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2015

- Lý do và mục đích : Thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 15,5 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.550 đồng)

- Ngày thanh toán: 04/06/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty cổ phần Muối Khánh Hòa - Địa chỉ: 108 đường 2/4 P.Vĩnh Phước, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 04/06/2015 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.