CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt cuối năm 2014 bằng tiền và phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

a. Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 08/07/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương, Đại lộ Bình Dương, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương bắt đầu từ ngày 08/07/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân và sổ cổ đông.

b. Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ thực hiện: 30% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 30 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu (nếu có): Cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác nhằm đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành là 5.400.000 cổ phiếu.

- Ví dụ: Cổ đông A có tên trong Danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 75 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:30, số cổ phiếu được nhận cho cổ đông A là 75*30/100= 22,5 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phần lẻ phát sinh cổ đông A không được nhận. Thực tế cổ đông A được nhận 22 cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu tại CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương, Đại lộ Bình Dương, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương và xuất trình chứng minh nhân dân và sổ cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.